Sākums

Sv.Franciska Romas katoļu draudze

Rīgas Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Lielā Gavēņa laikā lūdzamies īpašas lūgšanas, kas mums palīdz iedziļināties gan Kristus ciešanu un nāves noslēpumā, gan Viņam tuvoties, lai pēc tam mēs varētu darīt Dieva darbus, kas ir mana gavēņa augļi.

Katru trešdienu plkst. 17.00 "Rūgtās asaras " - ar Vissvētākā Sakramenta adorāciju un Gavēņa pārdomām. Katru sestdienu plkst. 17.00 "Krustaceļš" un svētdienās pēc Mises plkst. 9.30 "Rūgtās asaras " - dzied bērnu ansamblis.

Lai svētīgs un miera pilns Lielā Gavēņa laiks!!!
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Dārgie svētā Franciska baznīcas draugi! Trešdien, 17. februārī, Pelnu Trešdiena un sākas Lielais Gavēnis. Svētās Mises plkst. 7.30 , 11.00 un 18.00. Katrā sv. Mises laikā pelnu svētīšana. Pelnu Trešdienā saista mūs gavēnis - atturība no gaļas ēdieniem un trīs ēdienreizes.
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Mūsu draudzes ministranta čella spēle online
https://fb.me/e/2dcuiPNm4
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Februāra mēnesī svinēsim:
2. februārī, Kunga Prezentācijas svētki jeb sveču diena, sv. Mises plkst. 7.30 , 11.00 un 18.00. Mises laikā tiks pasvētītas sveces.
3. februārī, sv. Blazija diena, svētība pret kakla slimībām, sv. Mises plkst. 7.30 un 18.00.
5. februārī, sv. Agates diena, maizes un ūdens svētīšana. Sv. Mises plkst. 7.30 , 11.00 un 18.00.
Atgādinām, ka dievkalpojumus no mūsu baznīcas varat arī skatīties internetā, Youtube kanālā - Francisks TV

Foto: Anna Medne
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Svētā Franciska draudzes Jauniešu koris
Mūsu virtuālais koris šajā video ir satuvinājies vēl vairāk! Tā mēs attālināti dziedam kopā, sastājoties nevis balkonā, bet ietilpinoties mazajos kvadrātiņos! 😉
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Dārgie svētā Franciska baznīcas apmeklētāji!
Rīt svinēsim Jauno Gadu, svētās Mises plkst. 7.30, 11.00 un 18.00. Nākamajā nedēļā 6. janvārī svinēsim Trīs Ķēniņu jeb Zvaigznes dienu, svētās Mises plkst. 7.30, 11.00 un 18.00. Mises laikā tiks pasvētīts krīts mūsu māju durvju apzīmēšanai.

Lai visiem svētīgs un prieka pilns Jaunais 2021. Gads! Lai Debesu Tēvs svētī katru dienu , lai piepildītos mūsu cerības 😊