Sākums

Sv.Franciska Romas katoļu draudze

Rīgas Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze pievienoja 13 jaunus attēlus — šeit: Sv. Franciska Romas katoļu baznīca.
Vizitācija
Sv. Franciska Romas katoļu baznīca
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze ir kopā ar Zbignevs Stankevics
Svētdien, 13.oktobrī plkst. 11.00 mūsu draudzē sv. Franciska atlaižu svētki un arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitacija. Sv. Mises laikā tiks piešķirts Iestiprināšanas sakraments. Svinības noslēgsies ar svinīgu Euharistisko procesiju, himnu "Dievs, mēs Tevi slavējam" un svētību ar Vissvētāko sakramentu.
Pēc tam draudzes agape un sadraudzība kopā ar mūsu ganu!
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze dalījās ar ierakstu.
Jauniešu koris
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze dalījās ar ierakstu.
Ja esi jauns, entuziasma pilns, aktīvs un vēlies liecināt par Kristu līdzcilvēkiem, nāc kalpot slimnīcās! Tā ir lieliska iespēja satikt Kristu cilvēkos, kas slimo, pašiem pilnveidoties mīlestībā uz Dievu un tuvāko - augt pazemībā, pacietībā, līdzjūtībā, žēlsirdībā. 😄
Liels izaicinājums? Nāc un pamēğini!
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Aglonas svētku programma

12.augusts, pirmdiena ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA

7.00 Rīta sv. Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Dienas sv.Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00 Žēlsirdības kronītis
19.00 Vakara sv.Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija
13.augusts, Otrdiena

7.00 Rīta sv. Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Dienas sv.Mise
15.00 Žēlsirdības kronītis
SVĒTĀ MEINARDA svinības

18.30 Vesperes
19.00 Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija, procesija ar Fatimas Dievmātes statuju apkārt
bazilikai
22.00 Lūgšanu vakars
24.00 Pusnakts Mise, nakts adorācija bazilikā
14.augusts, trešdiena

7.00 Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
9.00 Dienas sv.Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00 Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00 Sv.Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 Žēlsirdības kronītis
16.00 sv.Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS obligātās svinības

17.30 Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00 Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 Vesperes
19.00 Vakara sv.Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija
(pie pāvesta altāra)
22.00 Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00 Pusnakts sv.Mise (pie pāvesta altāra)
1.00-7.00 adorācija bazilikā
15.augusts, ceturtdiena

7.00 Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
9.00 Sv.Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana.
10.00 sv.Mise svešvalodā apakšējā baznīcā
10.00 Sprediķis krievu valodā
11.00 Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 Svētku galvenā sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija
(pie pāvesta altāra)
19.00 Vakara sv.Mise (pie Dievmātes altāra)
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Gatavi ceļam pie Marijas uz Aglonu.