Sākums

Sv.Franciska Romas katoļu draudze

Rīgas Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
LIELAJĀ CETURTDIENĀ Kunga Pēdējo Vakariņu
sv. Mise būs plkst. 18.00.
Rīta sv. Mise plkst. 7.30 NENOTIEK❗❗❗
TRANSLĀCIJA:
https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg
❗"PALIEC MĀJĀS!" vēl joprojām ir aktuāls ❗
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Kunga Ciešanu jeb Pūpolsvētdienā Sv. Mises tiks translētas: plkst. 9.30, 11.00 un 18.00.
https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg
❗"PALIEC MĀJĀS!" vēl joprojām ir aktuāls ❗

Lūgums arī turpmāk - protams, iespēju robežās, atbalstīt draudzi.
Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze, Reģ. Nr. 90000086667. Bankas konts:
AS Seb Banka
LV44UNLA0050006711101.
Maksājuma mērķis: ziedojums.
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sestdien, Kunga Ciešanu svētdienas (Pūpolsvētdienas) priekšvakarā plkst. 17.00 draudzes YouTube kanālā FrancisksTV tiks translēts Krustaceļš. Pārdomas Vissvētākā sakramenta priekšā. Pēc tam sv. Mise plkst. 18.00.
❗"PALIEC MĀJĀS!", vēl joprojām ir aktuāls❗
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Lielās nedēļas sv. Mises un translācijas.
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Kunga Ciešanu jeb Pūpolsvētdienā Sv. Mises tiks translētas: plkst. 9.30, 11.00 un 18.00.
https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg
❗"PALIEC MĀJĀS!" vēl joprojām ir aktuāls ❗

Lūgums arī turpmāk - protams, iespēju robežās, atbalstīt draudzi.
Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze, Reģ. Nr. 90000086667. Bankas konts:
AS Seb Banka
LV44UNLA0050006711101.
Maksājuma mērķis: ziedojums.
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sestdien, Kunga Ciešanu svētdienas (Pūpolsvētdienas) priekšvakarā plkst. 17.00 draudzes YouTube kanālā FrancisksTV tiks translēts Krustaceļš. Pārdomas Vissvētākā sakramenta priekšā. Pēc tam sv. Mise plkst. 18.00.
❗"PALIEC MĀJĀS!", vēl joprojām ir aktuāls❗