Sākums

Sv.Franciska Romas katoļu draudze

Rīgas Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Svētdien, 31.maijā - Svētā Gara nosūtīšas svētki.
1)Sv. Mises: 7.30, 8.30, 9.30,11.00 un 18.00 (noslēdzas Lieldienu laiks).
2) Plkst. 11.00 - Pirmā Sv. Komūnija svētdienas skolas bērniem.
3) Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra (LASGS) vajadzībām. Jau iepriekš no sirds pateicamies par ziedojumiem un Jūsu lūgšanām!
Rekvizīti:
LATVIJAS STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAIS GARĪGAIS SEMINĀRS
reģ. Nr. 90000178745
Iban LV03UNLA0002000701217
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Neliels atskats par priestera Maksima primīciju.
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Lieldienu VI svētdiena.
Sv. Mises 7.30, 8.30(poļu), 9.30, 11.00 (svinēs jauniesvētītais priesteris Maksims) un 18.00
Tiešraides plkst. 9.30, 11.00 un 18.00
https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
❗❗❗INFORMĀCIJA PAR IEROBEŽOJUMU MĪKSTINĀŠANU ❗❗❗
Sakarā ar publiskās pulcēšanās ierobežojumu mīkstināšanu, Tieslietu ministrija 12. maijā ir izdevusi jaunu skaidrojumu reliģiskajām organizācijām.

Balstoties uz to arī Latvijas Bīskapu konference ir izdevusi paziņojumu:

Galvenās izmaiņas ir sekojošas:
· Svinot Svētās Mises saskaņā ar ierasto kārtību, dievnamā var atrasties cilvēki bez skaita ierobežojuma, bet viņiem jāievēro 2 m distance;
· Ja tiek organizēti citi dievkalpojumi (bēres, laulības, kapusvētki, papildus Svētās Mises), cilvēku skaita ierobežojums ir 25 (ievērojot 2 m distanci);
· Dievnamos jābūt pieejamiem roku dezinfekcijas līdzekļiem;
· Lai arī dispensa no dalības svētdienas un svētku dienu Svētajā Misē joprojām ir spēkā, jau būtu laiks ticīgajiem sākt piedalīties Svētajā Misē.
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Ņemot vērā faktu, ka ir mainījušies spēkā esošie ierobežojumi Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, Latvijas Bīskapu konference publicējusi jaunu paziņojumu saistībā ar dalību dievkalpojumos ārkārtas stāvokļa laikā.
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Draudzes rekvizīti
Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze, Reģ. Nr. 90000086667. Bankas konts:
AS Seb Banka
LV44UNLA0050006711101.
Maksājuma mērķis: ziedojums.
Paldies jau iepriekš par jūsu mīlestību un rūpēm par draudzes baznīcu!