Aicinām ziedot draudzei

Aicinām ziedot draudzes darbībai un baznīcas ēkas atjaunošanai un uzturēšanai, pārskaitot Jūsu naudas ziedojumus uz draudzes norēķinu kontu !

Draudzes norēķinu konta rekvizīti

Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000086667

Konta Nr. LV44UNLA0050006711101
Banka AS “SEB banka”
Bankas kods UNLALV2X

Maksājuma mērķis: Ziedojums

Paldies jau iepriekš par Jūsu mīlestību un rūpēm par draudzes baznīcu!