Kori

Bērnu koris
Diriģente Sarmīte Grunšteina

Jauniešu koris
Diriģente Andra Fenhane
Mob. t.: 29110913.

Draudzes koris “Asīzieši”
Vadītājs: Jānis Jermaks.
Tel.: 67204724