Katehēze

Katehēze bērniem,
kuri gatavojas kristībām, grēksūdzei, I Sv. Komūnijai.

Nodarbības notiek:
trešdienās – 17.00,
sestdienās – 15.00,
svētdienās – 12.15.

Katehēze pieaugušajiem,
kuri gatavojas kristībām, grēksūdzei, I Sv. Komūnijai un laulībām.

Nodarbības notiek:
ceturtdienās – 17.00,
sestdienās – 13.00.

Katehizācijas kursi notiek nepārtraukti visu gadu. Pieteikšanās pie draudzes prāvesta. Mācības notiek latviešu, poļu un krievu valodās.

Svētdienas skolas skolotājas (katehētes):

  • Staņislava Jostsone (tel. 26011033) vada nodarbības latviski,
  • Staņislava Zagurska (tel. 29586261) vada nodarbības krievu valodā.