Draudze ar īpašiem psalmu dziedājumiem piemin mirušos

Sv.Franciskas draudzes locekļi dzied īpašus psalmus mirušo piemiņai

Sv.Franciskas draudzes locekļi dzied īpašus psalmus mirušo piemiņai

„Dievu Kungu, kuram viss pieder, nāciet, godināsim,”- tā ar 94. psalma vārdiem š.g. 4.martā Rīgas Sv.Franciska baznīcas kristieši iesāka, jau par tradīciju kļuvušo, psalmu dziedāšanu par Dieva mierā aizgājušajiem tuviniekiem, radiem, draudzes locekļiem, par mūžībā aizgājušājiem priesteriem, draugiem, par visiem ticīgajiem mirušajiem.

Kā atceras šo pasākumu organizatore Virgīnija Čigure, kopīgu lūgšanu un psalmu dziedāšanas ieradums Sv. Franciska draudzē sākās pirms 10 gadiem. Tad dziedātāji tika aicināti un pulcējās draudzes kristiešu mājās. Pēdējos gados par pieejamāko pulcēšanās vietu ir kļuvusi Sv.Franciska baznīca.

Agape pēc mirušo piemiņas psalmu dziedājumiem

Agape pēc mirušo piemiņas psalmu dziedājumiem

Pasākuma noslēgumā neiztrūkstoša ir agape, tad pie kopīgi klāta tējas un kafijas galda sirsnīgā noskaņā, piedaloties draudzes prāvestam Oļģertam Aleksānam un vikāram Kārlim Miķelsonam tiek pārrunāti jaunākie notikumi kristīgajā pasaulē, izteiktas domas par situāciju valstī un citur pasaulē, klātesošie iepazīstināti ar jaunākajām ēdienu un zāļu receptēm u. c. jautājumiem. Pasākums beidzās ar Sv.Misi Sv.Franciska baznīcā.

Noklausies  – kā Mums skanēja 😉

Uz tikšanos nākošajā sadziedāšanās reizē pēc mēneša!