Dievkalpojumi

Svētās Mises darbadienās:
No rīta: 7:30
Vakaros: 18:00

Svētās mises svētku dienās, kas iekrīt darbadienās:
No rīta: 7:30 un  11:00
Vakaros: 18:00

Svētās Mises svētdienās:
No rīta: 7:30, 8:30 ( poļu val.), 9:30 (bērniem), 11 00
Vakaros: 18:00

Grēksūdze tiek pieņemta pirms katras Svētās Mises un svētdienās arī Sv. Mises laikā.

Baznīca atvērta darbdienās:
7:00 – 9:00 un 17:00 – 19:00

svētdienās un svētku dienās:
6:30 – 12:30 un 17:00 – 19:00

Vissv. Sakramenta adorācija notiek
pirmajā mēneša svētdienā
no 10:00 līdz 11.00,
un mēneša pirmājā ceturtdienā un piektdienā
no 17:00 līdz 18:00
Līdzīga kārtība ir atlaidu (draudzes īpašajās svētku) dienās.