Vitrāžas

Vitrāžas izgatavoja meistars Bergmans un grāfienes M. Lubenskas Sv. Lūkasa darbnīca Varšavā. Stiklinieka darbus izpildīja A. Sokolovskis un Bergmans kopā ar M. grāfienes Ļubenskas darbnīcu Varšavā “Sv. Lukass”, kas izpildīja gleznojumus uz stikla (patronu – aizstāvju, aizbildņu gleznas), fundatoru ģerboņus izdedzināja meistars Bergmans.
Prezbitērijā 3 logi, kur galvenā ir Jēzus Sirds, tam abās pusēs – sv. Jāzepa un sv. Pētera attēli. Tos dāvināja poļu studentu kooperācija «Akona».