Soli

Izgatavoti Rīgas Vagonu rūpnīcā.
Detaļa: vietas procesiju karogu kātiem.