Plāksnes

Pie Sv.Jāņa altāra sienā marmora plāksne, kas vēstī par relikvijām:
D. O. M. IN HVIVS SACELLI CAMERA SEPULCHRALI INCLUSAE SUNT TERRENAE RELIQVIAE COMITIS STANISLAI PERESVIT SOLTAN M. D. LITHVANIAE CVRIAE MARESCHALCI SVMMAE RERVM LITHVANIENSIVM MDCCCXII PRAEPECTI OBIIT MITAVIAE A. D. MDCCCXXXVI D XX M AVGUSTI AETATIS SVAE A LXXX.

Pie Dievmātes altāra uzraksts:
ANDREAS FERDINANDUS PREWYSZ – KWINTO ULTIMUM DIEM OBIIT RIGAE 27 JANVARII 1890 72 ANNOS NATUS.

Atlaižu jeb indulgenču plāksnes.

Pāvesta vizītes piemiņas plāksne.