Kancele (ambona)

Kancele baznīcās paredzēta Svēto Rakstu (parasti – tikai Evaņģēlija) lasījumiem un homīlijām jeb svētrunām īpaši svinīgos gadījumos. Tās novietojums baznīcas vidū nodrošināja labāku dzirdamību nekā no prezbitērija jeb altārdaļas. Parasti virs kanceles piestiprināts jumtiņš. Tādējādi runātāja teiktais vairāk novirzās uz klausītājiem. Ar modernajām apskaņošanas sistēmām kanceles akustiskās īpašības vairs nav nepieciešamība. Lai gan agrāk kancele izmantota katru svētdienu, tagad sprediķotāji tajā kāpj tikai lielos svētkos.
Svētā Franciska baznīcā kancele ir agrīns dzelzbetona darinājums. Virs jumtiņa – eņģelis. Mākslinieciski veidotās kaltās margas pie kanceles kāpnēm, domājams, izgatavojis tas pats meistars, kurš darinājis dievgalda balustrādi. [R. Stoka foto: kardināls kancelē semināra 80 gadu jubilejā; “Katoļu Baznīcas Vēstnesī” publicēta fotogrāfija.]