Galvenie izmēri

TORŅA AUGSTUMS
Ģeodēzisko mērījumu un aprēķinu rezultāti:

 • No zemes līmeņa līdz torņa krustu augšai: 58,4 m [57,52 m + cokola augstums, kas pieņemts 0,9 m],
 • No zemes līdz krustu bumbai (torņu smailei): 53,7 m [52,8 + 0,9 m].
 • No šie abiem mērījumiem secinām krustu augstumu: 1,28 m.
 • Pēc projekta torņu augstums: 200 pēdas (60 m, pieņemot, ka viena pēda ir 0,3 m).

ĀRĒJIE BAZNĪCAS IZMĒRI

 • Garums – 144,5 pēdas (43,35 m),
 • Platums – 75 pēdas (22,5 m).

BAZNĪCAS IEKŠPUSĒ

 • Jomu (navu) garums 86 pēdas (25,8 m; V.E. bīskapa Jāņa Cakula grāmatā par Latvijas Romas katoļu draudzēm un Latvijas kristianizācijas jubilejas izdevumā – 26 m)
 • Visas baznīcas platums 61 pēda (18,3 m; V.E. bīskapa Jāņa Cakula grāmatā par Latvijas Romas katoļu draudzēm un Latvijas kristianizācijas jubilejas izdevumā – 18 m, no tā platība: 26×18=468 m2)
 • Prezbitērijs 23 pēdas garš un 28 pēdas plats.
 • Priekštelpa 14 pēdu (4,2 m) gara un 16 pēdu (4,8 m) plata.
 • Visa baznīca veidota no stipri ieliektām krustveida velvēm.
 • Vidusjoma vainagakmens atrodas 61 (18,3) pēdu augstu no baznīcas grīdas. Tātad šis augstums līdzinās iekšpuses platumam. Šī izdevīgā samēru attiecība, kā arī velvju stiprais izliekums ir kā priekšnosacījums labai akustikai.
 • Jumta virsma no zemes ir 77 pēdas (23,1 m) augstu.

BAZNĪCAS TORŅA MĒRĪJUMI
Tos veica 2002. gada 30. aprīlī. Savukārt, grīdas līmeņa un virsmas reljefa ģeodēziskos mērījumus tā paša gada maija pirmajā nedēļā veica seminārists Ilmārs Tolstovs (kopā ar semināristiem Jāzepu Streļču un Māri Rasu). Pieļaujamā [mērījumu] kļūda: ±2…3 cm.
Baznīcas aprakstos sastopamie izmēri visbiežāk doti pēdās. Pēc EV II 82a angļu un krievu pēda ir 0,3084 m, Rietumeiropas un Latīņamerikas pēda – 0,25-0,348 m, bet vēsturiskā ~0,28 m. Šajos aprēķinos pieņemts 1 pēda=0,3 m.