Biktskrēsli

Konfesionālus darinājis arhitektu, kokgriezēju un gleznotāju mākslinieciskais salons (Salon Artystyczny) Varšavā. [Tie paredzēti grēksūdzes uzklausīšanai un absolūcijas jeb grēku piedošanas saņemšanai [KBK par Izlīgšanas jeb gandarīšanas sakramentu].