Aicinām ziedot draudzei

Patiesi es jums saku, ka šī nabaga atraitne ziedoja vairāk nekā visi, jo šie visi ziedoja Dievam dāvanas no tā, kas tiem palika pāri, bet šī no savas trūcības upurēja visu savu iztiku, kas tai bija.
Lk 21:3-4

Aicinām ziedot draudzes darbībai un baznīcas ēkas atjaunošanai un uzturēšanai, pārskaitot Jūsu naudas ziedojumus uz draudzes norēķinu kontu !

Draudzes norēķinu konta rekvizīti

Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000086667

Konta Nr. LV44UNLA0050006711101
Banka AS “SEB banka”
Bankas kods UNLALV2X

Maksājuma mērķis: Ziedojums

Paldies jau iepriekš par Jūsu mīlestību un rūpēm par draudzes baznīcu!